booking
LUNCH/DINNER, Tiệc tối , 1
LUNCH/DINNER
Ăn trưa - Tối
Ăn trưa - Tối
Chỉ với hai khách hoặc đoàn khách lớn, Chúng tôi đều phục vụ ăn trưa và ăn tối với những...

View detail »

Tổ chức tiệc tại tầng thượng
Tổ chức tiệc tại tầng thượng
Với mức chi phí phù hợp, bạn đã có thể tổ chức một bữa ăn với thực đơn hải sản...

View detail »

1 Page 1
1

THINGS TO KNOW
FAQS FAQS
Warning Warning
Location Location
Policies & Regulations
Terms and Conditions Terms and Conditions
Privacy Policy Privacy Policy
Payments & method Payments & method
FIND US ON
tiwter Tiwter
gallery Gallery
tripadvior Tripadvior
facebook Facebook
© Copyright 2016 - 2020 Pusan Ha Long Hotel - All Rights Reserved. Online: 1 Today: 9 In Week: 323 In month: 995    Total: 87568 Design by: khoahocbacha.com